Cơ Chế Hoạt Động Và Ứng Dụng Của Tranexamic Acid Trong Việc Điều Trị Nám